Page 1 of 1

MfM-Garmin 170925 Feedback

Posted: Mon Sep 25, 2017 12:45 am
by shfung
Downloading now.

Thank you.

Re: Free Malaysia & Singapore GPS Map: MfM-Garmin 170925

Posted: Mon Sep 25, 2017 3:36 pm
by addy7111
mohon untuk membuat pembetulan bagi nama jalan di kawasan tanjong puteri pasir gudang.. dari pada nama "Jalan Pantai Kampung Pasir Puteh" kepada "Jalan Tanjong Puteri"...

sekian terima kasih

Re: Free Malaysia & Singapore GPS Map: MfM-Garmin 170925

Posted: Wed Sep 27, 2017 6:50 am
by zamad
Downloading...

:tq: :good:

Re: Free Malaysia & Singapore GPS Map: MfM-Garmin 170925

Posted: Wed Sep 27, 2017 7:15 pm
by Irsyad131
thank you so much!

Re: Free Malaysia & Singapore GPS Map: MfM-Garmin 170925

Posted: Wed Sep 27, 2017 9:27 pm
by qweltk
hi , this map is 2017 ?

Re: Free Malaysia & Singapore GPS Map: MfM-Garmin 170925

Posted: Wed Sep 27, 2017 9:33 pm
by OngCC
qweltk wrote:hi , this map is 2017 ?

2017-09-25

Re: Free Malaysia & Singapore GPS Map: MfM-Garmin 170925

Posted: Thu Sep 28, 2017 11:56 pm
by weemin71
:tq:

Re: Free Malaysia & Singapore GPS Map: MfM-Garmin 170925

Posted: Sat Sep 30, 2017 8:24 pm
by duke17
:rox: :tq:

Re: Free Malaysia & Singapore GPS Map: MfM-Garmin 170925

Posted: Tue Oct 03, 2017 8:29 am
by justitan
This new maps support the junction view?

Re: Free Malaysia & Singapore GPS Map: MfM-Garmin 170925

Posted: Wed Oct 04, 2017 8:46 pm
by bosekk
Thanks for sharing the file !